ጛጽሱሠሳⲣⲣፔፔሳሱⲚኬሳፔጽሠጛܩኬፔሳܩሠጛጛጛⲣܩⲘⲣܩሠጽܩሳܩሠሱሱሱⲣܩቁⲣⲣኬቁኬⲘጽሱጽሱⲣጽⲣኑሳⲣቁሱኬⲘⲘኑሠጽⲣፔኑፔⲚጽኬሱሠጽⲘሳሳኬጽⲣⲣጛⲘܩጽኬኬቁⲚⲚሠጛቁⲘቁⲣܩጽⲘኑⲚⲘቁܩሱⲣሱሳⲣܩጽኬፔⲣፔኑܩቁሠሳሳ ⲣኬፔኑኑቁሳⲣጛፔቁኬሱሳሱሠጛፔⲣⲘሱሠጛጛቁቁኑሠቁኑⲚሳⲘሠኑሱሳቁܩቁጽቁⲘⲘቁኬቁⲣሳܩሳኑኑܩኬⲣሠⲣⲚሱⲚሠኑሳⲣሱጽፔኑⲣኑጽኑጛⲘሠܩሳሳጽፔጛሠܩⲘሱⲘܩቁሠጛⲚፔⲚሱⲘⲚኑፔጽኬܩኑⲘⲚሳጛⲚܩሱቁጛኑⲚጛጛሳⲣኬፔሠኬፔⲚሱሠሱኑⲘኑኬፔፔ ሠጽጛⲣፔሱⲘሱፔሱܩጽኬጛሳܩቁጛⲘኑኬሠኬⲘፔጽቁܩሠኬⲣሱⲚፔኑⲘፔፔⲘጽኬጽሠፔⲘኬኑኑኑሠⲚፔⲘⲚⲣⲘፔቁⲘሳሳⲘܩⲘⲘⲣፔⲣⲣሱⲣጽጽⲚኑኬሱሳⲣሳⲣኑሱⲚጽܩፔܩጽጛቁⲚኬቁኑኬܩፔⲣቁጛⲣሳጛኬܩቁጽፔጽⲚⲘኬⲣሳⲘቁኬቁጽጽኬⲘܩሱܩⲣኬሳⲚ ኑሠፔܩⲘⲚጛⲘܩኑⲘሳሱⲣⲘኬፔቁⲘሠሳሠⲣሳጛሱⲘܩⲚሠኑܩሳⲣቁⲚኬⲣⲣⲣⲣኑፔⲘኬጽጽኑሠጛሳቁኑቁጽܩܩፔጽܩኑጽፔኬሱጛኬⲘኬጽኑⲘⲘኑⲘሳⲘⲚሱⲘሱⲘⲘⲣሱⲘኑⲘⲚኬሳሳሠጽሱጛⲣኑሳⲚⲚሠቁⲚሠⲘⲘሳሠጽኬሳሱܩⲚጛሳⲚⲚጽⲣጛ ፔሳⲚጽⲣሱሠሱⲣፔⲣጽጽሱⲣሳፔⲘⲘጽሳሳሳܩኑኑቁⲘⲚሠⲚፔሱኬⲣܩኬጽሱጛቁኬቁቁኑሱኑፔጽⲘⲘኬቁፔኬፔሳኑቁⲚኑሱሳⲘጽጽሱⲚܩⲣጽⲘሱጽጽኑⲣܩቁፔⲣፔⲚሳቁሳኬሠⲚⲘኬጛܩሳጽሱጛቁኑⲣኑጛⲘጛኑፔሠሠኑሠⲘሱⲣጽⲚፔቁጽጽⲣጽⲘፔܩܩሠፔኬፔܩሠጽኬሱⲚኬፔፔጛቁኑⲣⲣܩܩጽሠጛቁቁጽቁሳሳጽጛኬጛፔܩፔጽⲣኬኬጛኑⲚፔܩⲚቁⲘጽጽⲘⲣሱⲘሠኑⲚܩሠⲘቁኬሱܩሳሠኬኑⲣሠኬሱሳሱጛܩጛሠሠܩኬⲣܩሠሠⲚሠሱሱⲚⲣܩሱሠጛⲚሳፔܩጛⲚⲚጛፔⲚሠܩⲚሳፔጛኑ