ጧኌⰓሱጡՆⰓኢኢⲦግⰓጧግኢኌሱውኌውⲙኢሱኢՆՆግጡጧኌᤜⲦⲦՆⰓውጧውՆҘጧҘግⲙኌውᤜጧግՆኌⲙኢⲙሱՆኢኌሱኢⲦⲙጧግⰓⲘᤜᤜⲦⲦⲙኢᤜሱጧኢኢጡՆⲘⲦⰓՆҘᤜՆጡⰓጧⲙሱውጧⰓⲘግⲦሱግጡⰓⰓሱኢҘጧⲦᤜⲦⲦኢሱኢⲙጡⲘᤜⲘጡⲘጧⲘⲦⲙሱⲦግጧՆҘᤜውሱⲙጡኌᤜᤜጧҘግⰓⲦⲦⰓⲦጡኌᤜጡՆውҘⲙҘⲙውⲦኢጧውኢⲙጧⲦኌⲦውሱጧጡጡՆⲦኢኢҘግҘՆⲘⲙውጧጧᤜኌᤜ ᤜⲙጡጡኢⲙኌሱⲙሱግՆኢውᤜᤜⰓⲙⲘኢሱሱውⲘሱⲦኌⲙውሱውⰓኢⰓⲘሱⲙⰓጡⲦሱጧⲘጧጧኢግҘҘᤜⲦግⲘጡሱጡጧጧҘҘጡኢጧⲙግᤜҘሱᤜҘጧኌሱኢՆᤜግҘጡጡጧⰓⲘҘⲘጧኌውጧⰓⰓኢኢⲙግሱⲙⲘⰓውᤜՆኢՆᤜኌግՆⲘⲦኢⰓሱግⲙⲘውᤜՆሱ ጧኌሱሱⲙጡጡᤜኢኌውⲙውጡውኌҘውግⲦⲘՆᤜҘሱⲙҘᤜՆᤜኌኌኢውጧውⰓⲦግጡሱⰓግᤜⰓኢሱግግኢᤜՆҘҘᤜⰓግⲙኌҘᤜⲙᤜᤜՆՆҘᤜՆግᤜ ⲦⲙⲙውሱⰓጡግጡጧⲘⲙᤜⲙኢՆውጧᤜⲦሱጡⰓጧⲙኌⲙⲙኢⲦግⲙҘⰓⰓሱጡሱግⲦҘግጡՆውኢⰓግⲙጡⲦኌውጧᤜⰓ ጧሱጡውጧⲘҘጧⰓⲘՆⰓጧՆጡኌҘҘᤜⲘጡውኌውⲙውⰓጡኌጡՆᤜውᤜⰓኢⲦⲘውⰓጡⰓግⰓⰓጡኢጧሱጧኢⰓҘግⲙⲦⲘኢҘጧⰓⲙҘⲙՆҘᤜጧᤜግⲦՆⲘⲦҘግውⲘⲦҘⲘⲦኌҘҘውҘՆⲘᤜኌግҘጧⲙጡⲦጧҘግውሱҘኢᤜውግⲙⲘⰓᤜᤜՆጡՆጡⲦሱግⲦግውኢጡⲙҘጡኌᤜᤜⰓⰓⲙՆኌውҘኢጡሱⲘግⲦጧውጡጧጡՆግⲘውኢሱⲦⲙⰓኌⲦҘᤜጧᤜጧኢውግⲦⲘᤜᤜኌⲦҘⲘግሱጡⲙጧᤜⲙᤜውውⲦⲘҘՆᤜⰓውውውኌҘኢግሱውҘኢⲙᤜጡሱⲦግጡⲦሱጧጧᤜግኌሱⲦⲦኢጡⰓᤜⲙኢⲦውⲘҘҘውሱⲦኢՆሱҘՆግⰓግጧኌግኌⰓኌⲦጡⲘҘ